Growth Loops: Hoe gebruik je ze om je bedrijf te laten groeien?

Table of Contents

Deel de kennis:

Wat is een Growth loop?

Een growth loop is een zichzelf versterkende cyclus die de groei en ontwikkeling van een bedrijf stimuleert. Het werkt door het creëren van een groeicyclus, waarbij de input via een bepaald proces meer output genereert, die opnieuw in de input kan worden geïnvesteerd.

De growth loop bestaat uit drie componenten: input, actie en output. 

 • Input verwijst naar de manieren waarop je nieuwe gebruikers aantrekt, zoals via organisch zoeken of betaald adverteren. 
 • Actie is het bieden van waarde aan gebruikers zodat zij jouw product of dienst blijven gebruiken, bijvoorbeeld door een gratis proefperiode of waardevolle functies. 
 • Output is het resultaat van de actie, waaronder meer verkoop en meer klanten. Dit proces creëert een zichzelf in stand houdende growth loop, aangezien de nieuwe gebruikers die via inputkanalen worden verworven, leiden tot meer verkoop en dus meer gebruikers.
 •  

Er zijn veel verschillende factoren die een growth loop kunnen aandrijven, deze variëren per bedrijf. Enkele veel voorkomende drijfveren van growth loops zijn:

 • Klantenwerving: Het verwerven van nieuwe klanten is voor veel bedrijven een belangrijke motor voor groei, omdat elke nieuwe klant een kans biedt op meer inkomsten. Marketingcampagnes, partnerschappen en andere strategieën kunnen worden gebruikt om nieuwe klanten aan te trekken.
 • Behoud van klanten: Het behouden van bestaande klanten is ook belangrijk voor groei, omdat het kosteneffectiever kan zijn om een klant te behouden, dan om een nieuwe te werven. Het verbeteren van de klantervaring, het belonen van loyaliteit en het verlenen van uitstekende klantenservice kunnen allemaal helpen om de klantenbinding te vergroten.
 • Customer lifetime value: Het verhogen van de levenslange waarde van klanten kan ook een growth loop stimuleren. Een bedrijf kan bijvoorbeeld extra producten of diensten aanbieden aan bestaande klanten, of klanten stimuleren om grotere aankopen te doen.
 • Efficiëntie en productiviteit: Het verhogen van efficiëntie en productiviteit kan ook een growth loop stimuleren, doordat een bedrijf meer kan doen met minder. Hierdoor neemt de winst toe en kan het bedrijf investeren in groei bevorderende activiteiten.

Om een succesvolle growth loop te creëren, is het belangrijk dat een bedrijf de belangrijkste factoren voor groei identificeert en deze zodanig optimaliseert, dat er een zichzelf versterkende groeicyclus ontstaat. Door zich te richten op deze belangrijke groeidrijvers kan een bedrijf of organisatie een growth loop creëren die duurzame groei en ontwikkeling stimuleert.

Hoe werken Growth Loops

In het onderstaande overzicht laten we je zien hoe growth loops werken, op basis van een stappenplan:

 1. Identificeer de belangrijkste drijfveren van groei: De eerste stap in het creëren van een growth loop is het identificeren van de belangrijkste drijfveren van groei voor het bedrijf. Deze factoren variëren afhankelijk van het specifieke bedrijf of de industrie, maar kunnen factoren omvatten zoals klantenwerving, klantbehoud, customer lifetime value, efficiëntie en productiviteit.
 2. Implementeer strategieën om de groeidrijvers te optimaliseren: Zodra de belangrijkste factoren voor groei zijn geïdentificeerd, is de volgende stap het implementeren van strategieën om deze factoren te optimaliseren. Dit kan inhouden dat marketingcampagnes worden uitgevoerd om nieuwe klanten te werven, dat de klantervaring wordt verbeterd om de retentie te verhogen, of dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe technologie om de efficiëntie en productiviteit te verhogen.
 3. Observeer het effect van de strategieën: Terwijl de strategieën om de groeidrijvers te optimaliseren worden geïmplementeerd, is het belangrijk om de impact ervan op het bedrijf of de organisatie te observeren. Dit kan worden gedaan aan de hand van meetgegevens, zoals het aantal klanten dat wordt geworven, de retentiegraad en efficiëntie- en productiviteitsgegevens.
 4. Pas de strategieën aan en optimaliseer ze: Op basis van de waarnemingen in stap 3 kunnen de strategieën om de groeidrijvers te optimaliseren zo nodig worden aangepast en geoptimaliseerd. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld de marketingcampagnes aan te passen, te investeren in nieuwe technologie of door veranderingen aan te brengen in de klantervaring. 
 5. Herhaal de cyclus: Naarmate de strategieën om de groeidrijvers te optimaliseren worden aangepast en geoptimaliseerd, zal het bedrijf of de organisatie meer groei en ontwikkeling ervaren. Deze toegenomen groei voedt dan de volgende sprint van de cyclus, wat leidt tot verdere groei en ontwikkeling. Door deze cyclus te herhalen, kan het bedrijf of de organisatie een zichzelf versterkende groeicyclus creëren die in de loop van de tijd duurzame groei en ontwikkeling stimuleert.

De 7 verschillende typen Growth Loops

Er zijn verschillende soorten growth loops die de groei en ontwikkeling van een bedrijf of organisatie kunnen stimuleren. Deze growth loops kunnen worden gecategoriseerd op basis van de specifieke drijvende krachten achter de groei, zoals klantenwerving, klantbehoud, customer lifetime value, efficiëntie en productiviteit.

Inzicht verkrijgen in de verschillende soorten growth loops en hoe ze werken kan bedrijven helpen de groeidrijvers te identificeren die het meest relevant zijn voor hun specifieke behoeften. Ook kunnen er strategieën worden geïmplementeerd die deze groeidrijvers optimaliseren. Hieronder vertellen we je meer over de verschillende soorten growth loops en hoe ze kunnen worden gebruikt om de groei van een bedrijf te stimuleren.

1. Personal Viral Loop

Deze growth loop is gebaseerd op mensen die de dienst of het product delen met hun persoonlijke netwerk, waardoor meer mensen het product of de dienst gaan gebruiken en ook mogelijk delen in hun netwerk. Dit kan worden bereikt door mond-tot-mond reclame of door het delen via sociale media.

2. Financial Viral Loop

Deze growth loop omvat een financiële prikkel voor gebruikers om meer mensen bij het product of de dienst te betrekken, zoals kortingen wanneer je een gebruiker aanbrengt. Dit staat ook wel bekend als de ‘refer a friend’ actie. Het kan een effectieve manier zijn om gebruikers aan te moedigen het product of de dienst bij hun eigen netwerken te promoten, omdat zij daar financieel voordeel bij hebben. Dit zorgt ervoor dat meer mensen het product of de dienst gebruiken en mogelijk delen, wat de groei stimuleert.

3. Social Viral Loop

Vergelijkbaar met een Personal Viral Loop, houdt deze growth loop in dat gebruikers het product delen met hun sociale netwerk, maar op grotere schaal, wat kan leiden tot een bredere verspreiding. Dit kan worden bereikt door het delen van sociale media of andere vormen van online promotie. Als een gebruiker bijvoorbeeld een bericht over een nieuw product op zijn sociale media plaatst en zijn volgers het bericht zien, kan dit ertoe leiden dat meer mensen het product gebruiken en mogelijk delen, waardoor de groei wordt gestimuleerd.

4. User Generated Content Loop

Bij deze growth loop creëren gebruikers zelf content over het product, die vervolgens wordt gedeeld en meer mensen ertoe kan aanzetten het product of de dienst te gebruiken. Dit kan een doeltreffende manier zijn om groei te stimuleren, omdat user generated content vaak als betrouwbaarder wordt gezien. Een bedrijf kan bijvoorbeeld gebruikers aanmoedigen om recensies, foto’s of video’s over hun product te maken en te delen, die vervolgens kunnen worden gedeeld op de sociale media-accounts of de website van het bedrijf, waardoor meer mensen het product gaan gebruiken.

5. Physical content loop

Deze growth loop omvat de creatie en distributie van fysiek materiaal, zoals flyers of brochures, om mensen te motiveren een product of dienst te gebruiken. Dit kan een slimme manier zijn om een breder publiek te bereiken en groei te stimuleren, vooral als het materiaal wordt verspreid in drukbezochte gebieden of op evenementen waar potentiële gebruikers waarschijnlijk aanwezig zijn.

6. Supply-side content loop

Bij deze growth loop wordt een product verspreid via een derde partij, zoals een detailhandelaar of distributeur. Dit kan een handige manier zijn om een breder publiek te bereiken en groei te stimuleren, aangezien de derde een groter netwerk van potentiële gebruikers kan hebben dan het bedrijf zelf.

7. Embedded loop

Bij de laatste growth loop wordt een product of dienst geïntegreerd in een ander product of een andere dienst, waardoor meer mensen beide producten of diensten gaan gebruiken. Een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn dienst integreren in een populaire app, waardoor meer mensen zowel de app als de dienst gaan gebruiken. Dit kan een effectieve manier zijn om groei te stimuleren, omdat gebruikers die de app al gebruiken eerder geneigd zijn om ook de geïntegreerde dienst te proberen.

De voordelen van het gebruik van Growth Loops

Growth loops kunnen gunstig zijn voor bedrijven omdat ze:

 • Snelle groei en gebruikerswerving helpen stimuleren: Door gebruikers aan te moedigen een product of dienst te delen met hun persoonlijke of sociale netwerken, of door kortingen te bieden voor gebruikers om nieuwe gebruikers aan te brengen, kunnen growth loops helpen meer mensen aan te zetten om een product of dienst te gebruiken.
 • Gebruikersbetrokkenheid vergroten: Door een positieve feedbackloop te creëren die gebruikers beloont voor het gebruik en de promotie van een product of dienst, kunnen growth loops de betrokkenheid van gebruikers vergroten en hen aanmoedigen om het product of de dienst te blijven gebruiken en promoten.
 • Lagere kosten voor klantenwerving: Door te vertrouwen op user generated content en mond-tot-mond reclame, kunnen growth loops een kosteneffectieve manier zijn om nieuwe gebruikers te werven, omdat het minder inspanning en middelen van het bedrijf vergt in vergelijking met andere vormen van marketing en reclame.
 • Een gevoel van gemeenschap creëren: Door gebruikers aan te moedigen inhoud te creëren en te delen en het product of de dienst bij hun eigen netwerken te promoten, kunnen growth loops een community gevoel creëren. 
 • Productgebruik aanmoedigen: Door een product of dienst te integreren met een andere product of dienst, kunnen growth loops mensen aanmoedigen om het product of de dienst te proberen en te blijven gebruiken.

Hoe creëer je een growth loop voor je bedrijf?

Het creëren van een growth loop voor je eigen bedrijf kan een effectieve manier zijn om nieuwe klanten en betrokkenheid te stimuleren. Hieronder hebben we de stappen beschreven om een eigen growth loop te creëren: 

 1. Identificeer je doelgroep: Het is belangrijk om een duidelijk begrip te hebben van wie je probeert te bereiken met jouw growth loop. Neem factoren als demografie, interesses en gedrag mee om je doelgroep beter te begrijpen.
 2. Bepaal de prikkels voor jouw growth loop: Bedenk welke prikkels jouw doelgroep motiveert om je product of dienst te gebruiken en te promoten. Dit kunnen financiële prikkels zijn, zoals kortingen of beloningen, of niet-financiële prikkels, zoals toegang tot exclusieve inhoud of functies.
 3. Kies de juiste promotiekanalen: Overweeg welke kanalen het meest effectief zullen zijn om jouw doelgroep te bereiken en je growth loop te promoten. Dit kunnen social media, e-mailmarketing of andere platforms zijn.
 4. Creëer user generated content: Moedig je gebruikers aan om inhoud met jouw product of dienst te creëren en te delen. Dit kan in de vorm van recensies, foto’s of video’s.
 5. Bewaak en optimaliseer jouw growth loop: Houd in de gaten hoe je growth loop presteert en pas zo nodig aan. Dit kan betekenen dat je de prikkels of de kanalen die je gebruikt om de growth loop te bevorderen, verandert.
 6. Schaal jouw growth loop: Als je eenmaal een succesvolle growth loop hebt, bedenk dan hoe je deze kunt opschalen om een breder publiek te bereiken en nog meer groei te stimuleren. Dit kan betekenen dat je op zoek gaat naar nieuwe kanalen of dat je jouw product of dienst in andere producten of diensten integreert.

Voorbeelden van succesvolle Growth Loops

Er zijn veel bedrijven die growth loops op een slimme manier hebben ingezet. Met name voor bedrijven in de technologie- en softwaresector, zoals sociale mediaplatforms en andere online gemeenschappen, kunnen growth loops erg effectief zijn. Wij hebben de beste voorbeelden voor je op een rijtje gezet:

 

Netflix – De aanbevelingsmotor

Netflix heeft een growth loop gecreëerd door gegevens te gebruiken over de films en tv-programma’s die gebruikers bekijken om vergelijkbare inhoud voor te stellen die zij misschien ook leuk vinden. Hierdoor blijven gebruikers niet alleen langer betrokken bij het platform, maar maken ze ook kennis met nieuwe inhoud die ze anders misschien niet hadden ontdekt. Naarmate gebruikers meer inhoud bekijken, verzamelt Netflix meer gegevens over hun voorkeuren, die ze kunnen gebruiken om nog persoonlijkere aanbevelingen te doen. Dit creëert een feedbackloop die gebruikers aanmoedigt om het platform te blijven gebruiken en groei stimuleert. 

 

LinkedIn – De “new-user acquisition” loop

LinkedIn’s “new-user acquisition” loop houdt in dat de bestaande gebruikersbasis wordt gebruikt om nieuwe gebruikers aan te trekken. Dit kan gebeuren via functies zoals de suggestietool “People You May Know”, die gegevens over de connecties en interacties van gebruikers verzameld om nieuwe mensen voor te stellen met wie zij misschien in contact willen komen. LinkedIn moedigt gebruikers ook aan om hun collega’s en zakelijke contacten uit te nodigen op het platform, wat helpt om het netwerk uit te breiden en nieuwe gebruikers aan te trekken.

 

PicNic – Strategie voor marktexpansie

PicNic maakt gebruik van een markt uitbreidingsstrategie, waarbij er wordt geconcentreerd op belangrijke groeigebieden en er wordt uitgebreid naar nieuwe markten door middel van partnerschappen en overnames. Het bedrijf is bijvoorbeeld partnerschappen aangegaan met retailers, waardoor het snel aanwezig kon zijn op nieuwe markten. PicNic heeft ook strategische overnames gedaan van andere bedrijven om zijn bereik en mogelijkheden uit te breiden.

 

Revolut – Geld, maar dan beter

De groeistrategie van Revolut bestaat uit het aanbieden van een beter en handiger alternatief voor traditionele bankdiensten. Het bedrijf heeft zich gericht op het creëren van een digitaal bankplatform dat gemakkelijk te gebruiken is en een breed scala aan functies biedt, zoals de mogelijkheid om meerdere valuta aan te houden, internationale betalingen te doen en toegang te krijgen tot financiële diensten via een smartphone-app. Door deze diensten aan te bieden tegen lagere kosten dan traditionele banken, heeft Revolut een groot klantenbestand kunnen aantrekken en behouden, wat de groei heeft gestimuleerd.

 

Dropbox refer-a-friend

Het refer-a-friend-programma van Dropbox is een growth loop die gebruikers beloont voor het uitnodigen van hun vrienden en collega’s om lid te worden van het platform. Wanneer een gebruiker iemand uitnodigt om lid te worden van Dropbox en die persoon een betalende klant wordt, ontvangt de oorspronkelijke gebruiker een tegoed of een andere beloning. Dit stimuleert gebruikers om meer mensen uit te nodigen voor het platform, wat de groei bevordert. Het programma helpt ook om een gevoel van gemeenschap op te bouwen binnen Dropbox, omdat gebruikers bestanden kunnen delen en samenwerken met hun vrienden en collega’s op het platform.

Meer weten over Growth Loops?

Je weet nu dat growth loops een krachtig instrument zijn om duurzame groei voor je bedrijf te stimuleren. Met zeven verschillende soorten growth loops waaruit je kan kiezen, is er voor elk bedrijf een passende optie. Tijd dus om er zelf mee aan de slag te gaan! 

Wil je meer weten over de verschillende soorten growth loops of heb je hulp nodig bij het implementeren van growth loops voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op en we maken samen een op maat gemaakt plan!

 

Kom samen met ons positieve impact maken!

Bij Sprints & Sneakers zijn we op een missie om met behulp van growth hacking een positieve impact te maken op de wereld. Want al die groei kan ook een nadelige impact hebben op onze planeet. Als eerste B-corp gecertificeerde growth hacking agency in Nederland, doen wij dit door bedrijven te helpen groeien die goed (willen) doen voor de wereld. Zo maken wij positieve impact als agency en hervormen wij de toekomst door betekenisvolle merken te groeien.

Als je deze blog tot hier hebt gelezen vind je mens en milieu waarschijnlijk even belangrijke thema’s als wij. Ben of ken je iemand die een baan zoekt? Wij zijn altijd op zoek naar leuke en talentvolle nieuwe collega’s! Bekijk onze vacatures hier, solliciteer en onze Anique neemt direct contact met je op.

Klaar voor de kracht van Growth Loops? Laten we samenwerken aan effectieve strategieën voor jouw groei. Neem nu contact op!

SHARE THIS POST​

Sprints & Sneakers